Dr Milovan Popović

Rodjen je 1978.godine u Zirihu, Švajcarska.

Osnovnu školu i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ zavrsio je u Podgorici, a studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gdje diplomira 2009.godine i stiče zvanje doktor stomatologije.

Po povratku u Podgoricu obavlja pripravnički staž, polaže stručni ispit i priključuje se timu stomatološke ordinacije „Dental Protection“.

Pored svakodnevnog rada sa pacijentima uporedo obavlja i funkciju izvršnog direktora kao i poslove vezane za organizaciju.

Od 2013.godine angažovan je od strane farmaceutske kompanije „KRKA“ da za njih obavlja poslove stručnog saradnika za program ljekova, kao i da bude odgovorna osoba za farmakovigilancu u Crnoj Gori.

Specijalizaciju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završava 2016.godine nakon položenog specijalističkog ispita sa ocijenom 10 stiče zvanje specijalista farmacije.

Još uvijek je stalno zaposlen u kompaniji „KRKA“ ali ima značajnu ulogu u poslovanju Stomatološke Poliklinike „Dental Protection“.

Redovan je učesnik predavanja, kongresa i sekcija iz oblasti stomatologije i farmacije kako u zemlji tako i u inostranstvu a na mnogima od njih ima i aktivnu ulogu.

Govori engleski jezik.

Slobodno vrijeme provodi sa porodicom, u ljetnjem periodu na moru, a zimi na skijanju. Pasionrani je ljubitelj automobila marke Alfa Romeo i član udruženja Alfisti Crna Gora, sa kojima se često druži na skupovima koje organizuju.

Srećno je oženjen i otac je dvoje djece.

Email: milovan.popovic@dentalprotection.me

This post is also available in: Engleski