Kratak uvod u ono čime se bavimo, i šta nas pokreće

Stomatološka Poliklinika Dental Protection

Naš tim je profesionalan, ugodan i prijateljski raspoložen prema svim pacijentima. Uz stečenu reputaciju za visoko kvalitetne usluge zahvalni smo velikom broju naših pacijenata koji dolaze u Polikliniku i poklanjaju nam svoje povjerenje.
Povjerenje pacijenata je naš ponos i obaveza.

U ime tima Stomatološke Poliklinike „Dental Protection“

Dr Novak Popović

Da se predstavimo.

O nama

Stomatološka Poliklinika „Dental Protection“ se nalazi u Ulici 4.Jula, Lamela Zetagradnje 105/3 u Podgorici. To je prva i za sada jedina privatna Stomatološka Poliklinika u Crnoj Gori. Registrovana je juna 2013.godine.

Pruža zdravstvene usluge iz oblasti: Dječije i preventivne stomatologije, Parodontologije i oralne medicine, Ortopedije vilica, Oralne hirurgije i Opšte stomatologije. Osnivač i vlasnik je dr Novak Popović specijalista dječije i preventivne stomatologije.

Naš cilj je da učestvovanjem na stručnim skupovima kod nas i u svijetu obogaćujemo stručna znanja i vještine, te da korišćenjem najsavremenijih aparata i materijala možemo ponuditi našim pacijentima stomatološke usluge vrhunskog kvaliteta.

Radi ilustracije naše posvećenosti stručnom usavršavanju navodimo podatak da je na svetskom kongresu stomatologa odrzanom u Stokholmu 2008. bilo ukupno pet doktora stomatologije iz Crne Gore od kojih je četvoro uputila ordinacija „Dental Protection“.

Kako je sve počelo…

Istorija

Dr Novak Popović nakon višegodišnjeg iskustva, privatni posao u Crnoj Gori započinje novembra 1999.godine otvaranjem opšte Stomatološke ordinacije „Dental Protection“ .
Od naročitog značaja u privatnom radu bilo je šestogodišnje radno iskustvo iz Švajcarske. Impresioniran organizacijom posla i načinom rada u privatnoj praksi „Dr Chappuis“ u Cirihu, gdje je bio zaposlen kao stomatolog, dobija zelju da i u Crnoj Gori organizuje posao na sličan način. Znanja i vještine koje je tamo stekao primjenjuje kako u organizaciji privatnog posla tako i korišćenju najsavremenijih metoda u pružanju stomatoloških usluga naročito kod djece, što je ordinaciju veoma brzo pozitivno afirmisalo kod pacijenata. Kao rezultat toga 2003.godine otvara još jednu ordinaciju „Dental Protection 2“.
Kako su sinovi: Milovan,Marko i Petar već bili opredijeljeni za studije stomatologije, plan je bio da se nakon završetka njihovih studija nastavi sa specijalističkim usavršavanjem i paralelno radi na stvaranju uslova koji će omogućiti pružanje i najsloženijih usluga iz oblasti stomatologije.

Čitav projekat je zamšljen tako da uključi cijelu porodicu i da pacijentima omogući da dobiju …

sve vrste stomatoloških usluga na jednom mjestu

Ta zamisao je i realizovana u junu 2013.godine kada je u savremenom i moderno opremljenom prostoru počela sa radom Stomatološka Poliklinika „Dental Protection“. U njenom sastavu se pored ordinacija za sve naprijed pomenute oblasti stomatologije, nalaze još i savremeno opremljena hirurška sala za sve oralno-hirurške i parodontološke intervencije uključujući i implantologiju, kao i rentgen kabinet sa modernim digitalnim aparatima za sve vrste snimanja zuba i vilica.

Saradnja sa poznatom zubotehničkom laboratorijom „Medodent“ Podgorica, koja ima dvadesetogodisnje iskustvo, obezbjedjuje našim pacijentima protetske radove sa najkvalitetnijim materijalima uz zadovoljavanje visokih estetskih standarda.

Za uspješnu realizaciju ovako složenog projekta osim osnivača dr Novaka Popovića ne manje zasluge pripadaju supruzi Lenki Popović koja je u svakom trenutku bila ne samo moralna podrška nego i sama učestvovala u realizaciji svih djelova ovog zajedničkog posla.

Svoj dio posla uspješno i bez pogovora su odradili i sinovi Milovan,Marko i Petar koji su nakon završenih studija stomatologije završili i specijalizacije. Snaha Žana Popović koja je takodje stomatolog specijalista pred odbranom je doktorske disertacije iz oblasti parodontologije.

Naš cilj je da učestvovanjem na stručnim skupovima kod nas i u svijetu obogaćujemo stručna znanja i vještine, te da korišćenjem najsavremenijih aparata i materijala možemo ponuditi našim pacijentima stomatološke usluge vrhunskog kvaliteta.

Radi ilustracije naše posvećenosti stručnom usavršavanju navodimo podatak da je na svetskom kongresu stomatologa odrzanom u Stokholmu 2008. bilo ukupno pet doktora stomatologije iz Crne Gore od kojih je četvoro uputila ordinacija „Dental Protection“.

This post is also available in: Engleski