ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

Oralna hirurgija se bavi hirurskim liječenjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje, koje se ne mogu riješiti konzervativnom terapijom.

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

U domen

oralne hirurgije

spadaju : rutinska i komplikovana vadjenja zuba,uklanjanje zaostalih korijenova zuba, operacije vrha korijena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, operacije cista,kao i drugih promjena na viličnim kostima i mekim tkivima.

Zbog same prirode navedenih intervencija potrebna je vrhunska obučenost i zalaganje ljekara, što je u Poliklinici „Dental Protection“ sve zastupljeno.

Potrudićemo se da Vas detaljno uputimo u princip i način hirurškog liječenja, objasnimo prednosti intervencije i učinimo sve da Vaše liječenje protekne sa što manje neprijatnosti i komplikacija.

U domenu oralne hirurgije posebno mjesto zauzima

implantologija.

Radi se o ugradnji posebnih korijenskih nadoknada(IMPLANTATA) izradjenih od titanijuma. Implantati mogu značajno poboljšati funkciju postojećih zuba ili u potpunosti preuzeti njihovu ulogu. Preduslov ugradnje dentalnih implatata je specijalistički pregled koji obavljamo na našoj Poliklinici gdje će Vas naš ljekar informisati o mogućnostima i svim drugim aspektima ugradnje implantata.

ORTOPEDIJA VILICA

Ortopedija vilica (Ortodoncija) predstavlja granu stomatologije koja se bavi dijagnozom i terapijom malokluzija, odnosno nepravilnog položaja zuba i vilica.

ORTOPEDIJA VILICA

Ortopedija vilica

Ortodoncija

predstavlja granu stomatologije koja se bavi dijagnozom i terapijom malokluzija,odnosno nepravilnog položaja zuba i vilica.

Naši ciljevi u ortodonciji su postizanje bolje funkcije, stabilnosti i dugotrajnosti postignutih rezultata i najbolje moguće estetike za konkretnog pacijenta.

Ortodonska dijagnoza zahtijeva detaljnu analizu pacijenta,sa izradom plana terapije i odredjivanja metode liječenja, što često značajno skraćuje vrijeme same terapije. U ortodonskoj terapiji primenjujemo različite tipove pokretnih i fiksnih aparata, kako bi upotrebom blagih sila poboljšali položaj prirodnih zuba i vilica.

MOBILNI ORTODONSKI APARATI se najčešće primenjuju kod pacijenata sa mješovitom denticijom. Oni se sastoje od akrilatne ploče, žičanih elemenata i raznih vrsta šrafova. Izradjuju se individualno za svakog pacijenta, u zavisnosti od postavljene dijagnoze i plana liječenja.

Zahtijevaju odredjeno vrijeme nošenja ,koje najčešće iznosi 14-16h u toku 24h,kako bi se postigao željeni efekat.

Za roditelej je najbitnije da

svoje dijete dovedu kod ortodonta

na pregled u periodu kada niknu stalne “šestice“ i kada se smijene “jedinice i dvojke“, odnosno u uzrastu 7-9 godina. U tom periodu se većina ortodonskih nepravilnosti mogu sanirati, ili se stepen izraženosti anomalije može značajno smanjiti, kako bi naredna faza liječenja bila znatno lakša.

FIKSNI ORTODONSKI APARATI primenjuju se kod pacijenata sa stalnom denticijom. Ne postoji krajnja starosna granica za postavku fiksnog ortodonskog aparata, bilo da je cilj takve terapije ispravljanje položaja stalnih zuba, bilo da se ortodonska terapija sprovodi kao predprotetska priprema.

Fiksni ortodonski aparati sastoje se od bravica (koje se fiksiraju na površinu zuba) i lukova, koji se gumicama vezuju za bravice.

Na našoj Poliklinici vršimo terapiju kako klasičnim fiksnim protezama (metalnim), tako i estetskim fiksnim protezama.

DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Dječija stomatologija je dio opšte stomatologije koji obuhvata djecu od uzrasta novorodjenčadi(do 20 dana života) pa sve do 15-te godine života. Dječija Stomatologija se definiše kao ukupna stomatologija primjenjena na djecu.

DJEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Dječiji organizam se nalazi u

intenzivnom razvoju

pa je za njih od posebnog značaja zdravlje zuba, koje omogućava pravilno žvakanje, kao preduslov za dobru ishranu i razvoj organizma. Preventivna Stomatologija je dio dječije stomatologije koji se bavi metodama i sredstvima da se oboljenje usta i zuba spriječe.

Stomatološka Poliklinika „Dental Protection“ je medju prvim djelatnostima razvila dječiju i preventivnu stomatologiju koju vodi dr Novak Popović preko 30 godina – Specijalista dječije i preventivne Stomatologije.

Preporučujemo budućim mamama da već za vrijeme trudnoće posjete našu Polikliniku gdje će dobiti savijet šta sve treba preduzeti da se sačuva zdravlje usta i zuba kod djece,kao i značaj saniranja oboljenja usta i zuba kod trudnica što je veoma važno za zdravu trudnoću.

Već sa nicanjem

mliječnih zuba kod djeteta

treba ga dovesti da se upozna sa ambijentom i osobljem ordinacije, gdje će uz pregled roditelji dobiti savijete kako da održavaju higijenu usta i zuba,kao i o budućim redovnim kontrolama. Neoprostiva  greška za roditelje je da čekaju da oni sami vide kvar i da ga tek onda vode kod stomatologa, ili još gore da čekaju  da djete zaboli zub. To su razlozi zbog kojih se veliki broj djece opire da ide kod stomatologa. U našoj Poliklinici na odeljenju za dječiju i preventivnu stomatologiju uz stručni i iskusni kadar sa najsavremenijom opremom , najboljim materijalima i provjerenim metodama vrši se bezbolno zbrinjavanje svih oboljenja usta i zuba kod djece i zbrinjavanje fraktura zuba.

Dječija protetika je takodje zastupljena u našem radu i mjeri gde je indikovana.

PARODONTOLOGIJA

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi liječenjem bolesti potpornog aparata zuba (PERIODONCIJUMA).

PARODONTOLOGIJA

Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi liječenjem bolesti

potpornog aparata zuba (PERIODONCIJUMA).

Potporni aparat zuba čine : gingiva, alveolarna kost, cement zuba i periodontalni ligament. Parodontopatije su oboljenje koje zahvata sve djelove potpornog aparata zuba. Spadaju medju najrasprostranjenijim oboljenjima savremenog čovjeka.

Početna forma (gingivitis) je prisutna već u dječijem uzrastu i to u velikom procentu. Uzrokuju je bakterije koje se nalaze u mekim naslagama (zubnom plaku) i tvrdim naslagama (kamencu). Ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mjere u cilju izlečenja, inflamacija se širi u dublja tkiva, razarajući periodontalni ligament i alveolarnu kost ,usled čega dolazi do formiranja parodontalnih dzepova što kasnije kao posledicu ima klimavost i gubitak zuba. Nakon kliničkog pregleda i analize rendgen snimka parodontolog izradjuje plan terapije. Terapija zavisi od oblika i stepena periodontalnog oboljenja. Sprovodi se u nekoliko faza. Prva faza je uklanjanje mekih i tvrdih naslaga kao i uklanjanje inficiranog tkiva sa površine zuba, nakon čega se radi poliranje  svih zubnih površina.

U odredjenim slučajevima je potrebno

primjeniti hiruršku terapiju.

Hirurškim tretmanom smanjuje se dubina parodontalnog dzepa ,postavljaju se koštani  zamjenici kao i materijali koji omogućavaju brzu i bolju regeneraciju kako kosti tako i mekog tkiva.

Glavna metoda prevencije parodontalnih oboljenja je dobra oralna higijena ,redovni pregledi,kao i redovno uklanjanje mekih naslaga i kamenca,a podrazumeva se i sanacija pokvarenih zuba.

Ortodonsko i protetsko  zbrinjavanje spadaju u mjere za prevenciju i liječenje parodontopatije.

ORALNA MEDICINA

Oralna medicina se bavi liječenjem oboljenja mekih oralnih tkiva.

Tu spadaju :

  1. Bolesti usana,jezika,pljuvačnih i limfnih žljezda.
  2. Alergijske reakcije u ustima,afte i razna virusna i gljivična oboljenja.
  3. Promjene u ustima kao posledica raznih kožnih i krvnih bolesti kao i endokrinih i vitaminskih poremećaja.
  4. Različiti benigni i maligni tumori u ustima.
  5. Promjene u ustima nastale kao posledica specifičnih bolesti(sifilis,TBC)

Redovne povremene posjete našoj Poliklinici omogućavaju Vam, rano otkrivanje navedenih oboljenja što je preduslov za uspješno liječenje.

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

Restaurativna Stomatologija se bavi popravljanjem (restauracijom) zuba oštećenih karijesom.

RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA

Restauracija zuba

zubnim plombama

ili ispunima jedan je od najčešćih stomatoloških tretmana kojim se ispunjavaju šupljine u zubu, nastale djelovanjem karijesa, kao i fizička oštećenja na zubu nastala uslijed povrede. Za sanaciju zuba koriste se različite vrste materijala, koji treba da obezbjede bio kompatabilnost, dugotrajnost ispuna i visok stepen zadovoljenja estetskih zahtjeva. Osim za ispune ovi materijali se mogu koristiti i u ostale estetske svrhe.

Tako se pomoću njih

mogu djelimično promjeniti

Tako se pomoću njih mogu djelimično promjeniti veličina, oblik i boje, kao i ispuniti praznine izmedju zuba. Prije postavljanja ispuna zub se mora temeljno očistiti i pripremiti po odredjenim pravilima kako bi se obezbjedili trajnost postavljenog ispuna.

Dobra higijena i redovne kontrole su najbolja prevencija da ne dodje do kvara zuba.

ENDODONCIJA

Endodoncija se bavi liječenjem različitih oblika infekcije zubne pulpe.

Endodoncija 

Zubna pulpa je smještena u

unutrašnjosti

kako kruničnog tako i korijenskog dijela zuba. Sastoji se od nervnih vlakana i krvnih sudova,čija je osnovna funkcija inevacija i ishrana zuba. Napredovanjem karijesa (zubnog kvara) u zubu dolazi do infekcije zubne pulpe. Prvi korak u endodonciji podrazumjeva dijagnostikovanje samog oboljenja, nakon čega se pristupa sprovodjenju endodonskog tretmana samog zuba. Imajući u vidu različite anatomske varijacije, naročito kod višekorijenih zuba, gdje ponekad nailazimo  i na više od četiri korijena kod jednog zuba i po četiri i više kanala, koji su često i krivudavi, da bi se postigao visok procenat uspješnosti liječenja, pored teoretskog znanja i obučenosti, potrebna je savremena i skupa oprema i najkvalitetniji pribor. Ovo je jedan od najzahtevnijih oblika terapije .

Radi se u skučenim i oku nevidljivom djelu zuba. Potrebno je u potpunosti  odstraniti pulpno tkivo (ručnim i mašinskim instrumentima),zatim dobro očišćene kanale dezinfikovati ,osušiti i ispuniti vještačkim materijalom,tako da se onemogući bilo kakav prolaz infekcije u koštano tkivo oko korijena zuba. Ovaj postupak u najtežim slučajevima (kod višekorijenih zuba)zna potrajati i preko dva sata. Nakon ovakvog postupka zube ćemo godinama sačuvati od vadjenja kao što je to bilo u prošlosti.

U Stomatološkoj Poliklinici „Dental Protection“ prateći najsavremenija dostignuća u toj oblasti ,sa specijalizovanim kadrom uz vrhunsku opremu i najbolje materijale dostigli smo zavidan nivo uspješnosti liječenja i u najtežim slučajevima.

Ipak preporuka pacijentima da primenjuju adekvatnu higijenu i redovne kontrole kao prevencija ovih oboljenja.

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Estetika kao nauka i kao filozofska disciplina sve češće se pojavljuje u stomatologiji pod nazivom estetska stomatologija.

ESTETSKA STOMATOLOGIJA

Ona ostvaruje duboku vezu izmedju

lijepog i zdravog osmijeha

sa  samopouzdanjem i ličnim zadovoljstvom. Čovjekova potreba da ima zdrave i lijepe zube je sasvim razumljiva i razlog zbog čega je estetska Stomatologija u svijetu brzo stekla veliki broj pristalica.

Estetska Stomatologija može da koriguje gotovo svaki svaki problem vezan za estetiku da se nadoknadi nepostojeći zub, da se smanji ili potpuno zatvori  prostor  izmedju zuba…

…da se koriguje loš

oblik i raspored zuba,

da se izbjele prebojeni zubi, da se plombe koje ruže izgled zamijene novim visoko estetskim ispunima,kao i da se meko tkivo (desni) preoblikuje.

Sve ovo što danas mogu ponuditi savremena dostignuća u stomatološkoj praksi na polju estetike dostupna su vam u Stomatološkoj Poliklinici „Dental Protection“ .

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Stomatološka protetika je grana Stomatologije koja se bavi nadoknadjivanjem nedostajućih zuba.

U novije vrijeme tehnologija u ovoj oblasti je ostvarila ogroman napredak u zadovoljavanju visokih standarda po pitanju estetike i funkcionalnosti. Protetske nadoknade se dijele na fiksne, mobilne i kombinovane.

U Stomatološkoj Poliklinici „Dental Protection“ ovladali smo najsavremenijim metodama riješavanja problema parcijalne i totalne bezubosti kod pacijenata, uključujući i implantologiju koja nam omogućava sve veći procenat fiksnih protetskih nadoknada u slučajevima kod kojih to ranije nije bilo moguće.

RADIOLOGIJA

Radiologija je neophodno pomoćno dijagnostičko sredstvo,bez kojeg je savremena Stomatologija nezamisliva.

Stomatološka Poliklinika „Dental Protection“ raspolaže digitalnim aparatima najnovije generacije za snimanje zuba uključujući snimanja u tri dimenzije (3D) kod kojih je izlaganje zračenju minimalno, kako za pacijente tako i za osoblje.

Sve ovo nam omogućava postavljanje precizne dijagnoze, koja je preduslov za pravilan plan terapije i uspješno liječenje u svim oblastima Stomatologije.

This post is also available in: Engleski