DR. NOVAK POPOVIĆ

Specijalista je dječije i preventivne stomatologije i osnivač Stomatološke Poliklinike „Dental Protection“

Rodjen je 1943.godine u Kolašinu.

Osnovnu školu završio je u Kolašinu, Gimnaziju u Splitu, a Stomatološki fakultet u Beogradu 1968.godine.

Ljekarski staž završio u Puli i Kragujevcu.

Specijalizaciju iz oblasti Dječija i preventivna stomatologija završio je 1984.godine u Beogradu. Nakon završenog staža radio je u Titogradu od 1971.-1973.godine. u prvoj školskoj stomatološkoj ambulanti u Crnoj Gori koja je otvorena pri osnovnoj školi „Savo Pejanović“ u Titogradu.

Od 1973.-1975.godine radio je kao Kantonalni školski zubni ljekar u Švajcarskoj (kanton Glarus ), a zatim od 1975.-1979.godine u privatnoj ordinaciji „Dr Chappuis“u Cirihu.

Od 1979.-1986.godine radio je kao načelnik za dječiju i preventivnu stomatologiju Doma Zdravlja Kolašin,a od 1986.-1991.godine kao inspektor za Stomatologiju za Crnu Goru pri republičkom SIZ-u zdravstva.

Od 1991.-1993.godine radio kao načelnik  za dječiju i preventivnu stomatologiju u medicinskom zavodu Titograd OOUP „Stomatološka zaštita“.

Od 1993.-1999.godine radio je kao specijalista za dječiju i preventivnu stomatologiju u Stomatološkoj Poliklinici- KBC Crne Gore.

U novembru 1999.godine otvara privatnu Stomatološku ordinaciju „ Dental Protection“ u kojoj radi do 2013.godine kada otvara Stomatološku Polikliniku „Dental Protection“ gdje sada radi kao Konsultant.

Učesnik je mnogih stručnih kongresa, skupova i seminara u zemlji i inostranstvu.

Koautor i autor je više stručnih radova i saopštenja.

Predsjednik je skupštine Stomatološke Komore Crne Gore.

Govori Njemački jezik.

Slobodno vrijeme najradje provodi sa unučadima kojih za sada ima pet (dvije unuke i tri unuka).

Email: novak.popovic@dentalprotection.me

This post is also available in: Engleski