Dr Petar Popović

Rođen je 1984. godine u Kolašinu. Osnovnu i srednju medicinsku školu (smjer zubni tehničar) završio je u Podgorici.

Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010.god i stekao zvanje Doktor Stomatologije. Nakon obavljenog staža  i položenog stručnog ispita radi dvije godine u privatnoj ordinaciji „Dental Protection“ poslije čega upisuje specijalizaciju iz oblasti Ortopedije vilica na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu-Klinika za ortopediju vilica.

Zvanje specijaliste ortopedije vilica stiče polaganjem specijalističkog ispita sa ocjenom odličan 2016.godine.

Stalni je dio tima Stomatološke Poliklinike „Dental Protection“ Podgorica.

Koristeći sva stečena znanja pruža pacijentima tretman kojim bi i sam bio zadovoljan da je na njihovom mjestu.

Učesnik je velikog broja kongresa i drugih vidova stručnog usavršavanja u zemlji i inostranstvu, kako iz oblasti Ortopedije vilica tako i drugih grana stomatologije.

Govori engleski jezik.

U slobodno vrijeme bavi se rekreacijom, obožava skijanje. Voli da sluša muziku, gleda filmove, prati pozorišna, koncertna i sportska dešavanja.

Email: petar.popovic@dentalprotection.me

This post is also available in: Engleski